Developer

Ordförklaring

Utvecklare. Person eller företag som t.ex. bygger fastigheter eller skapar datorprogram och säljer produkterna.