Diagonal spread

Ordförklaring

Samtidigt köp och utfärdande av köp- eller säljoptioner med olika lösenpris och olika löptider.

Kategorier

Option