Differentierad moms

Ordförklaring

Momsen är differentierad när momssatsen varierar beroende på varuslag eller tjänst.

Kategorier

Moms