Digital signatur

Ordförklaring

Elektronisk motsvarighet till namnteckning. Används bl a för att uträtta bankärenden eller köp över internet.

Kategorier

BankID