Diplom

Ordförklaring

Ett diplom är en skriftlig handling som ges till den som på något sätt har gjort en utmärkande prestation. Ett diplom kan ses som sorts bekräftelse på gott arbete eller en bra genomförd insats.

Kategorier

Arbetsgivarintyg, Betyg