Direkt export

Ordförklaring

Direkt export innebär att en vara lämnar EU från samma land som varan anmäls till export, det vill säga exporttullkontor och utfartstullkontor är i samma land.

Kategorier

Export

Underkategorier

Indirekt export