Direkt kostnad

Ordförklaring

Begrepp inom självkostnadskalkylering. Direkt kostnad är t.ex. direkt material och direkt lön för en produkt.

Underkategorier

Indirekta kostnader, Direkt försäljningskostnad, Direkt lön, Direkt material

Relaterade mallar

Fasta kostnader 2022

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2022

Resultatsimulering totalanalys 2022

Resultatsimulering bidragsanalys 2022