Direkt material

Ordförklaring

Det material som har använts för att tillverka en specifik produkt. Direkt material används inom självkostnadskalkylering.

Kategorier

Direkt kostnad

Relaterade mallar

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2022

Hyresavtal - Lokal 2022

Avtal om överlåtelse av aktier - Långt avtal - 2022

Uppdragsavtal 2022