Direktpension

Ordförklaring

Direktpension är pension som utgår från företaget. Pension grundar sig på ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om ett löfte att betala ut pension i framtiden. Pensionen lyfts sedan från en kapitalförsäkring som ägs av arbetsgivaren men som är pantförskriven hos arbetstagaren.

Kategorier

Pension