Disagio

Ordförklaring

Kursförlust på valutor och värdepapper. Motsats - agio.

Kategorier

Kurs