Diskontering

Ordförklaring

Begrepp som används inom investeringskalkylering och innebär att man beräknar vad en betalningsström i framtiden är värd idag.

Kategorier

Investeringskalkylering, Nuvärde

Underkategorier

Diskonteringsmetoden