Diskonteringsmetoden

Ordförklaring

Även kallad nuvärdesmetoden. Innebär en beräkning av nuvärdet av en framtida betalning eller av nuvärdet av ett företag på basis av dess förväntade framtida kassaflöde med avdrag för grundinvesteringen.

Kategorier

Diskontering

Underkategorier

Nuvärdemetod