Disponibel inkomst

Ordförklaring

Den inkomst som en person eller ett hushåll förfogar över efter skatt och personen eller hushållet fått de transfereringar (t.ex. bidrag) de är berättigade till.