Dispositiv lagregel

Ordförklaring

En lagregel som endast gäller om parterna inte kommit avtalat om annat. Motsatsen är indispositiv (tvingande) lagregel.

Kategorier

Lag