Distansavtal

Ordförklaring

Avtal där konsumenten och näringsidkaren inte träffas personligen utan gör upp affären via internet, telefon, postorder eller e-post. Vid dessa avtal gäller särskilda regler som finns i distansavtalslagen.

Kategorier

Avtal

Underkategorier

Distansavtalslagen