Distansavtalslagen

Ordförklaring

Lag som reglerar köpavtal mellan konsument och näringsidkare som upprättats på distans.

Kategorier

Distansavtal