Distribution

Ordförklaring

Företagsekonomisk term. Förmedling av varor eller tjänster (inklusive kapital) från producent till konsument. Ofta sker denna överföring i flera mellanled genom kanalisering av varuflödet via transport, lagring, fördelning och samordning av betalningstransaktioner.

Kategorier

Företag

Underkategorier

Exklusiv distribution, Grosshandel, Detaljhandel, Distributionsavtal, Distributör

Relaterade mallar

Outsourcingavtal 2022

Återförsäljaravtal 2022