Diversifiering

Ordförklaring

1. När ett företag breddar verksamheten genom att etablera fler verksamhetsgrenar. 2. Inom finansvärlden innebär diversifiering att man reducerar riskerna genom att fördela placeringar mellan olika tillgångar eller tillgångstyper.