Dividend

Ordförklaring

Engelsk ekonomisk term för utdelning t.ex. på grund av aktieinnehav.

Kategorier

Utdelning

Underkategorier

Annual dividend