Divisionskalkyl

Ordförklaring

Även kallad genomsnittskalkyl är en typ av produktkalkyl. I denna beräknas självkostnaden per enhet genom att kostnaden för den totala produktionsvolymen under en viss period divideras med antalet tillverkade enheter under samma period.

Kategorier

Produktkalkyl, Produktkalkylering