Dokumentinkasso

Ordförklaring

Betalningsform som påminner om postförskott och används vid försäljning till utlandet. Innebär att den svenske leverantören ger sin bank eller postgirot i uppdrag att inkassera fakturabeloppet och samtidigt överlämna de dokument som medför rätt att förfoga över varan hos tull eller speditör.

Kategorier

Inkasso

Underkategorier

D/P