Dolda reserver

Ordförklaring

Reserver som uppkommer när anläggningstillgångar är undervärderade i balansräkningen.

Kategorier

Anläggningstillgångar