Dom

Ordförklaring

En domstols avgörande av själva saken i ett mål.

Kategorier

Domstol

Underkategorier

Överläggning, Prejudikat, Ratio decidendi, Rättskraft, Skiljaktig mening, Upphäva, Kanslidom, Klagorätt, Ogillande av talan, Ogillande av åtal, Avkunnande av dom, Besvär, Frikännande, Förlikning, Recit, Utgivningsdom, Klagan över domvilla

Relaterade mallar

Ansökan om återvinning (tredskodom) 2022

Depositionsavtal (Aktier) 2022

Ansökan om verkställighet (Allmänt) 2022