Domare

Ordförklaring

Lagfaren person som utnämnts av regeringen till en fast domartjänst. Domare har mycket starkt anställningsskydd för att värna om rättssäkerheten. De kan endast avsättas vid grovt tjänstefel.

Underkategorier

Jura novit curia, Lagfaren, Lekmannadomare, Oavsättlighet, Adjunktion, Chefsrådman, Jäv, Lagtolkning

Relaterade mallar

Svaromål 2023

Påkallelseskrift - Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut 2023