Donation

Ordförklaring

Gåva som ges till ett bestämt ändamål.

Kategorier

Gåva