Dotterbolag

Ordförklaring

Utgör tillsammans med moderföretag och andra dotterbolag en koncern.

Kategorier

Moderbolag

Relaterade mallar

Underrättelse till kända borgenärer (helägt db) 2022

Checklista fusionsplan helägt DB 2022

Revisorsyttrande enl 23 kap 29 § ABL (Fusionsplan) 2022

Fusionsplan absorption 2022