Dow Jones index

Ordförklaring

Aktieindex som bygger på de 30 största industriaktierna på New Yorkbörsen i USA.

Kategorier

Börsindex