Downstream merger

Ordförklaring

Engelsk term för omvänd fusion. Innebär att ett moderbolag går upp i ett av sina dotterbolag.