Driftnetto

Ordförklaring

Hyresintäkter med avdrag för drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt, tomträttsavgäld och fastighetsadministration

Kategorier

Nettokapitaliseringsfaktor