Droit de suite

Ordförklaring

Rätt till ersättning för bildkonstnärer när deras verk säljs vidare. Rätten till ersättning utgår inte vid privata försäljningar utan endast vid yrkesmässiga försäljningar såsom auktioner eller konsthandlares försäljning.