Droit moral

Ordförklaring

Ideell upphovsrätt. Den ideella upphovsrätten skyddar upphovsmannen mot förvanskning av dennes verk. Upphovsmannens verk får inte ändras på ett kränkande sätt eller återges i ett kränkande sammanhang. Den ideella upphovsrätten innebär också att upphovsmannen som huvudregel har rätt att bli namngiven när ett exemplar av hans eller hennes verk framställs eller görs tillgängligt för allmänheten.

Relaterade mallar

Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2022