Du Pont-analys

Ordförklaring

En modell för analys och värdering av företag. Analysen bygger på att man kopplar ihop resultat- och balansräkningen genom ett företags räntabilitet beräknas. Kopplingen görs med hjälp av ett Du Pont-schema.

Kategorier

Företagsvärdering, Analys

Underkategorier

Du pont

Relaterade mallar

Du Pont-analys totalt kapital 2022

Resultatsimulering bidragsanalys 2022

Investeringskalkyl 2022

Nyckeltalsrapport Ekonomi 2022