Dubbelbeskattning

Ordförklaring

1. Dubbelbeskattning av aktiebolag innebär att den utdelning som bolaget lämnar inte är avdragsgill i bolaget. Bolaget måste betala skatt även för den del av vinsten som lämnas som utdelning till aktieägarna. Aktieägarna skattar sedan för utdelningen i sina inkomstdeklarationer. En del av ett aktiebolags vinst är enkelbeskattad i och med att en del av utdelningen är skattefri. Men fortfarande gäller att en viss del av vinsten blir dubbelbeskattad. 2. Risk för dubbelbeskattning kan förekomma vid arbete utomlands. För att undvika denna effekt har Sverige träffat dubbelbeskattningsavtal med ett antal länder.

Kategorier

Skatterätt

Underkategorier

Bilateralt avtal, Dubbelbeskattningsavtal