Dumpning

Ordförklaring

Innebär att ett företag kraftigt sänker sina priser (ofta på en utländsk marknad) i syfte att försvåra för andra aktörer på samma marknad.

Kategorier

Konkurrens