Duopol

Ordförklaring

Situation där en marknad domineras av endast två aktörer.

Kategorier

Monopol