E contrario

Ordförklaring

Lagtolkningsregel. Avgörande i ett liknande fall på ett sätt som står i motsats till lagregeln.

Kategorier

Lagtolkning