EBIT

Ordförklaring

Earnings Before Interest and Taxes. Resultat före räntor och skatt. Ett mått på företagets vinst.

Kategorier

Resultat