ECA

Ordförklaring

Export credit agency. Ett institut som ger exportgarantier.

Kategorier

Exportkreditnämnden (EKN)