ECB

Ordförklaring

Europeiska centralbanken (ECB) med högkvarter i Frankfurt am Main är en av världens viktigaste centralbanker. Den har ansvar för penningpolitiken i de 16 medlemsstater som bildar euroområdet.

Kategorier

Eurosystemet

Underkategorier

Marknadsoperationer

Relaterade mallar

Checklista bolagsordning privat 2023