ECN

Ordförklaring

Electronic Communications Network. Ett digitalt nätverk som sammanbinder banker och därigenom skapar interbankmarknaden.

Kategorier

Interbankmarknaden