EES

Ordförklaring

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett samarbetsavtal mellan europeiska länder som omfattar dels alla länder som är med i EU, dels de till EFTA anslutna staterna Island, Liechtenstein och Norge.

Kategorier

EFTA, EU

Underkategorier

EES-medborgare

Relaterade mallar

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2023

Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2023