EFTA

Ordförklaring

European Free Trade Association. Frihandelsavtal mellan Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Gäller också i förhållande till EU.

Underkategorier

EES