Efterarv

Ordförklaring

Innebär att arvsrätten för efterarvingarna skjuts framåt i tiden till dess att den efterlevande maken avlider.

Kategorier

Arv