Efterbevakning i konkurs

Ordförklaring

Bevakning av fordran i konkurs efter utgången av den för bevakning av fordringar utsatta tiden.

Kategorier

Fordran, Konkurs

Relaterade mallar

Bevakningsinlaga i konkurs Efterbevakning 2023