Efterborgen

Ordförklaring

Ett ytterliggare borgensåtagande som läggs till efter den förste borgensmannen.

Kategorier

Borgen, Borgensåtagande

Underkategorier

Borgensman

Relaterade mallar

Enkel borgen av företag (Standard med efterborgen) 2023