Eftergift

Ordförklaring

Inom bankvärlden är en eftergift ett beslut som innebär att gäldenären inte behöver betala tillbaka en del av eller hela lånet.

Kategorier

Lån

Relaterade mallar

Aktieägartillskott - Eftergift av fordran (Villkorat) 2023

Aktieägartillskott - Eftergift av fordran (Ovillkorat) 2023