Eftergivande

Ordförklaring

I rättsligt sammanhang innebär eftergift att käranden ger upp sitt anspråk.

Kategorier

Kärande, Rättegång