Efterlevandepension

Ordförklaring

Försäkring som ger betalar ut försäkring när den försäkrade avlider som t.ex. barnpension till barn under 18 år (i vissa fall under 20 år) vars föräldrar avlidit eller efterlevandepension till den vars make eller sambo har avlidit.

Kategorier

Livförsäkring