Eftersparande

Ordförklaring

Ett villkor om regelbundet sparande som låntagare ibland efterfrågas av banken och som låntagaren förbinder sig att prestera under amorteringstiden.

Kategorier

Lån