EG-direktiv

Ordförklaring

En regel som är bindande för medlemsländerna när det gäller de mål som ska uppnås och när det ska ske. Medlemsländerna äger i varierande grad möjlighet att implementera egen lagstiftning för att uppnå målen.

Kategorier

Implementera, EG:s rättsakter

Underkategorier

Direkt effekt